POCHOD MIEROTVORCOV
DŇA 27.5.2017

Poďakovanie.


V mene OZNB chcem všetkým chodcom i bežcom,  ktorí absolvovali výstup Žibrica (popr. Zobor.), poďakovať za účasť na našom pochode
s pozdravom Tajomník OZNB.
( boli ste super a tešíme sa sa na vás na budúci rok )

Pridali sme galériu fotiek + odkazy na ďaľšie galérie.
( fotografom ďakujeme a ceníme si ich prácu )

pochvaly i kritiku prijímame na  https://www.facebook.com/pochod.mierotvorcov/?fref=ts


SRDEČNE ODPORÚČAME NASLEDUJÚCE AKCIE:

www.vojenskepochody.cz a www.pochody.eu súhlasili s použitím textov pre potreby

Pochodu mierotvorcov

PARTNERI POCHODU MIEROTVORCOV